top of page
Julia Dinome_72.jpg

Föreläsningar inom socialt arbete
utifrån ett barnperspektiv

Julia Dinome föddes in i ett familjehem på 80-talet och visste inte om något annat. Idag är hon filmregissör och hennes dokumentärfilm Fosterfamiljen skildrar hennes barndom från tre olika perspektiv. Hon är även en uppskattad föreläsare som berättar om sina erfarenheter av att väx upp som biologiskt barn i ett familjehem, de långvariga konsekvenserna hennes barndom fått och vad hon, ur ett barnperspektiv, hade velat var annorlunda.

  • Facebook
  • Instagram

De biologiska barnen inom familjehemsvården

 Det biologiska barnets perspektiv är tämligen ohört och osett men är bidragande om inte instrumentalt i att familjehemsvården fungerar. Julia föreläser bl.a. för att skapa samtal och diskussion om hur man kan undvika sammanbrott inom familjehem och vad för stöd, förutsättningar och information som ska finnas. 

Föreläsningen kan skräddarsys i dialog med er oavsett om det är för familjehemmen, för socialtjänsten, för politiker eller organisationer.

Maria Selin, Socialsekreterare
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknads-förvaltnignen (IAF)

STORT tack för igår, det var en väldigt fin kväll och vi fick bra respons från familjehemmen som tyckte filmen och ditt sätt att prata var väldigt bra.

 Jag kan bara hålla med och speciellt gillar jag sättet du framför ”kritik” till systemet. Det blev inte sådär hårt och negativt som det ibland kan bli utan verkligen genuint utifrån vad ett barn saknat. Jag tycker det var mycket bra och vi inom branschen behöver hela tiden stäva efter utveckling och lyssna på dem vi är till för och då främst barnen- både de biologiska och de placerade."

Familjehemsenheten, Eskilstuna Kommun

"Hej Julia. Jag är familjehemssekreterare i Eskilstuna och vi hade turen att få besök av dig med filmen visad i sin helhet här om veckan. Vi var alla märkbart påverkade och rörda efter visningen, det väckte många tankar och funderingar som vi absolut lyft tidigare men inte så här personligt och nära. Jag hade själv svårt att formulera mig efter. Vill med det säga att det är en oerhört viktig fråga och vinkel som du lyfter. Det är inte bara de placerade barnen som påverkas av ovisshet och brutna relationer."

Länkar & samarbeten

Syskonstödet: syskonstodet.se

Knas Hemma: www.knashemma.se
Knas Hemma är en ideell förening som verkar för att förändra samhället genom att utbilda, påverka och sprida kunskap om barn och ungdomar med erfarenhet av placeringar. Föreningen drivs av ungdomar och de arbetar nationellt. Medlemmarna är ungdomar eller unga vuxna mellan 13-30 år som antingen bor, eller har bott, i familjehem, HVB-hem eller annat boende för samhällsplacerade barn och unga.

Rädda Barnen: www.raddabarnen.se

Kontakt

 Kontakta mig gärna för bokning av film eller förfrågan om samarbete.

Föreläsningar & visningar

2024
17 maj, Föreläsning på Familjehemskonferensen "Barn i familjehem" i Skellefteå arrangerad av Medborgarskolan, Umeå kommun och Skellefteå kommun för familjehem och socialsekreterare. 
21 maj, Föreläsning för socialsekreterare, familjehem och hemmavarande barn i Sundsvall arrangerad av placeringsenheten på Sundsvalls kommun.

2023
19 januari, Föreläsning i Karlstad för familjehems- och kontaktfamiljsföräldrar samt socialsekreterare arrangerad av Resurs- och Familjehemsenheten, Karlstad kommun.
31 januari, Föreläsning i Östersund
för familjehem och hemmavarande barn i Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund arrangerad av Familjehemscentrum Jämtlands län.

6 februari, Föreläsning för jour- och familjehem, hemmavarande barn och socialsekreterare arrangerad av Familjehemsenheten, Hörby kommun.

16 februari, Föreläsning FfF, Forum för Familjehemsvård, i samarbete med FR, Familjehemmens Riksförbund.

8 mars, Föreläsning för familje, jour- och kontaktfamiljer samt socialsekreterare i Södertälje arrangerad av Södertälje kommun.

29 mars, Föreläsning på familjehemskväll för familjehem, kontaktfamiljer och socialsekreterare i Luleå arrangerad av Familjehemsenheten på Luleå kommun.
22 april, Föreläsning på en familjehemshelg för familjehemsföräldrarna och socialsekreterare arrangerad av Familjehemsenheten på Huddinge kommun.

​4 oktober, Föreläsning för familjehem, socialsekreterare och socialnämnden i Kungälv arrangerad av Individ- och familjeomsorgen på Kungälv kommun.
7 oktober, Föreläsning på familjehemsdag för familjehemsföräldrar och socialsekreterare i Bollnäs och närliggande kommuner arrangerad av Individ- och familjeomsorgen på Bollnäs kommun.
12 oktober, Seminarium på Skolfam- och Familjehemskonferensen med temat: Morgondagens familjehemsvård i Göteborg.

25 oktober, Föreläsning för jourhem och uppdragstagare i Sollentuna Stockholm arrangerad av Jourhem- och Familjehemspoolen Nordväst samt Socialförvaltningen, Resursteamen barn och ungdom, Sollentuna.


2022

1 september, Föreläsning för socialsekreterare arrangerad av Familjehemsenheten Nordost - Östra, Göteborg.

1 oktober, Biovisning på Varbergs Teater i Varberg. Efterföljande samtal mellan regissören Julia Dinome och Anna Eriksson filmutvecklare på Region Halland.
17 oktober. Föreläsning för Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården i Södertälje.
24 oktober, Biovisning på Panora, Malmö. Efterföljande panelsamtal mellan regissören Julia Dinome,  
Sara Skoog – Psykoterapeut på Rädda Barnen, Niina Stenander – Ordförande FaCO, Familjevårdens Centralorganisation och Caroline Hammargren – Ambassadör för Knas Hemma.

25 oktober. Föreläsning för socialsekreterare arrangerad av Familjehemsenheten Nordost, Göteborg.

27 oktober, Föreläsning för socialsekreterare arrangerad av Familjehemsenheten Socialtjänsten, Eskilstuna.
9 november, Biovisning på Zita i Stockholm. Efterföljande panelsamtal mellan regissören Julia Dinome, 
Niina Stenander – Ordförande FaCO, Familjevårdens Centralorganisation och Emiliya Larsson och Noah Arvidsson - Ambassadörer för Knas Hemma.

10 november, Föreläsning på nätverksträff FamiljehemSverige arrangerad av SKR - Sveriges Kommuner och Regioner.
11 november, Föreläsning för filmlinjen på Katrinebergs Folkhögskola i Vessigebro. 

15 november, Biovisning på Röda Kvarn i Helsingborg. Efterföljande panelsamtal mellan regissören Julia Dinome och Familjehemsenheten i Helsingborg.
21 november, Föreläsning i Östersund för socialtjänstens personal i Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund arrangerad av Familjehemscentrum Jämtlands län.
21 november, Biovisning på Folkets Bio Regina i Östersund. Efterföljande panelsamtal mellan regissören Julia Dinome och Familjehemscentrum Jämtlands län.
22 november, Föreläsning  för Barn och Ungdoms-nätverket arrangerad av SKR - Sveriges Kommuner och Regioner.
23 november, Biovisning och regissörsamtal på Röda Kvarn i Borås.
6 december, Föreläsning för socialsekreterare arrangerad av Familjehemsenheten Centrum, Göteborg.
9 december, Föreläsning för socialsekreterare arrangerad av Familjehemsenheten Sydväst, Göteborg.
12 december, Föreläsning för socialsekreterare arrangerad av Familjehemsenheten & rekryteringsenheten, Gävle.

bottom of page